نرخ لحظه ای قیمت خودرو داخلی
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)